sâmbătă, 19 noiembrie 2011

DATINI SI OBICEIURI DE CRACIUN - Scoala Gh.Sincai Floreşti

TRADIŢIA CREŞTINĂ – OGLINDITĂ ÎN DATINI ŞI OBICEIURI
Concurs Internaţional
Ediţia I


ARGUMENT

          Sărbătoarea este un prilej de bucurie, petreceri, tradiţii, colinde, care încep din 6 decembrie-Sf. Nicolae-şi durează până la 6 ianuarie-Boboteaza. De Moş Nicolae există datina de a se împărţi daruri, copiii îşi pun ghetuţele la geam sau la gura sobei ca să le vadă moşul.
Crăciunul reprezintă sărbătoarea Naşterii Domnului, deşi în Evanghelii nu se vorbeşte expres despre ea şi în mod detaliat, cum se vorbeşte despre Patimile Domnului, este una dintre cele mai mari sărbătoari creştine. Crăciunul se pare că a fost introdus în secolul al II-lea de papa Telesfor (125-136). Dar cea mai veche atestare datează din anul 336 şi este menţionată în Calendarul lui Filocalus (un renumit caligraf-că pe atunci nu exista încă tiparul)apărut la Roma în anul 354.
         Concursul” TRADIŢIA CREŞTINĂ – OGLINDITĂ PRIN DATINI ŞI OBICEIURI” îşi propune să implice copii din ţară şi străinătate să sărbătorească în mod inedit Crăciunul.
          Acest proiect oferă tuturor ocazia de a se implica în activităţi cultural-educative cu aspect religios, să se stimuleze interesul pentru colaborare în echipă.

SCOP:
            Afirmarea, cunoaşterea şi stimularea potenţialului artistic al copiilor din învăţământul primar şi gimnazial.

OBIECTIVE:
¯ cunoaşterea tradiţiilor şi sărbătorilor specifice Crăciunului;
¯ dezvoltarea dragostei pentru frumosul din natură în anotimpul de iarnă;
¯ dezvoltarea şi stimularea expresivităţii şi creativităţii copiilor;
¯ cultivarea sensibilităţii artistice a şcolarilor ;
¯ descoperirea şi dezvoltarea aptitudinilor plastice;
¯ valorificarea experienţei pozitive a cadrelor didactice în abordarea educaţiei artistico-plastice.
¯ formarea sşi dezvoltarea în rândul elevilor a capacităţilor de colaborare şi de  lucru în echipă
GRUP ŢINTĂ:
            - elevii claselor I-VIII din ţară şi din străinătate;

RESURSE:
    a) UMANE
- responsabili de proiect;
- elevi din ciclul primar;
- elevi din ciclul gimnazial;
- profesori ,reprezentanţi ai comunităţii locale şi ai altor instituţii;

    b) MATERIALE
- materiale de lucru: acuarele, carioca, hârtie glasată, hârtie creponată, carton colorat (quilling), fire, materiale textile, materiale din natură etc.

    c) FINANCIARE: extrabugetare
- din partea cadrelor didactice şi părinţilor;
- alte surse
  

 d) INFORMAŢIONALE
- proiectul scris;
- evidenţa participanţilor din cadrul proiectului;
- portofoliul proiectului;
- site-uri pe internet;
- diplome.


CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR:
1.     Pregătirea  concursului – 4.11.2011- 30.11.2011- publicarea concursului şi încheierea acordurilor de parteneriate
2.   Primirea  lucrărilor şi înregistrarea fişelor de înscriere – 3.12.2011- 15.12.2011
3.     Jurizarea lucrărilor (secţiuni A, B, C)- 15.12.2011-20.12.2011 (în această perioada se va desfăşura concursul secţiunii D)
4.   Publicarea în reviste a câştigătorilor- ianuarie 2012
Expedierea diplomelor diplomelor- ianuarie 2012

SECŢIUNI:
¯      A. Poezii religioase de Crăciun compuse de elevi  
                      B. Tradiţii şi obiceiuri de Crăciun din locurile natale ( descriere, poze)
                      C. Decoraţiuni de Crăciun
                      D. Scenete /colinde de Crăciun

REGULAMENT DE PARTICIPARE
    
    Concursul este gratuit şi deschis tuturor elevilor din ţară şi străinătate. Aceştia vor putea participa  cu o singură lucrare pe secţiune -3 elevi/cadru didactic. Primele două secţiuni se vor desfăşura indirect, prin trimiterea lucrărilor prin email. Decoraţiunile se trimit pe adresa şcolii: Scoala cu cls. I-VIII “Gheorghe Şincai” Floreşti
                      Str. A. Mureşanu, Nr.1
                      Loc: Floreşti, Jud. Cluj
                      Cod.407280
    Pe prima pagină a lucrării(secţiunea A, B), în colţul drept sus se va trece, şcoala, numele şi prenumele elevului, clasa, cadru didactic îndrumător, email cadru didactic , cu caractere Times New Roman 12 ( titlul îngroşat Times New Roman 14).
Sectiunea C - Pe spatele lucrării vor fi consemnate numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, localitatea, judeţul, cadru didactic îndrumător şi adresa de email.
A patra secţiune (D) se va desfăşura în direct la Casa de Cultură Floreşti.      ( sceneta- max 10 minute).Maxim 10 copii pe cadrul didactic,maxim 3 scenete pe scoala.
      Concursul va fi anunţat prin site www.didactic.ro, prin revista şcolii (cu ISSN) şi prin articole apărute în publicaţiile locale. Concursul se va desfăşura în perioada  4 noiembrie 2011 -31 ianuarie 2012
     .Lucrările realizate în cadrul concursului vor fi prezentate, spre jurizare.
      Jurizarea lucrărilor va fi făcută de către o comisie alcătuită din profesor cu munca educativă,  reprezentantul Mănăstirii Floreşti, preotul bisericii ortodoxe “Sf. Dumitru”şi reprezentanţi ai primăriei.
            Organizatorii vor acorda diplome de participare tutoror elevilor  care au participat la concurs (expediate prim email) şi premiul I, II, III şi menţiuni pentru fiecare secţiune.

PERSOANE DE CONTACT:
         
           Prof. Marcu Hajnal, tel. 0743822825, email: hajnitoth@yahoo.com
           Prof. Virjan Amelia Cosmina ,tel. 0765246294, email:  cosminaamelia@yahoo.com
            Prof. Chifor Maria, tel. 0740433189, email: mariachifor@yahoo.com
          
EVALUARE:
    * expoziţii, portofolii, afişe, fotografii, diplome.

FINALITĂŢILE AŞTEPTATE:
    1. privind copiii:
- utilizarea diverselor materiale şi tehnici de lucru în funcţie de temele propuse;
- cultivarea respectului faţă de tradiţiile locale şi naţionale;
- îmbunătăţirea relaţiilor de comunicare între elevi.
    2. privind cadrele didactice:
- abilitatea cadrelor didactice cu capacitatea de a construi un ambient educaţional care să motiveze copilul în cadrul procesului instructiv educativ.
    3. privind părinţii şi alţi factori educaţionali din comunitate:
- creşterea implicării părinţilor şi a comunităţii locale în activităţile şcolii
    4. privind produsul finit al proiectului:
- realizarea unui album cu toate lucrările expuse, pe secţiuni
FEED-BACK-UL CONCURSULUI:
·         Prin numărul de participanţi (copii şi profesori coordonatori);
·         Impactul avut în rândul copiilor şi cadrelor didactice;
·         Calitatea lucrărilor participante la concurs;

IMPACTUL ESTIMAT:
·         dobândirea unor informaţii şi abilităţi;
·         creşterea prestigiului şcolii în comunitate;

DISEMINARE:
              -Mediatizarea prin revista şcolii (cu ISSN)
              -Articole în presa locală;
-Prezentarea proiectului în cadrul cercurilor pedagogice;
-Realizarea unei PPT  cu lucrările expuse şi premiate, pentru a putea fi apreciate calitativ şi de alţi elevi/ cadre didactice / membrii ai comunităţii;
-Menţinerea expoziţiei pe o perioadă de 2 săptămâni, pentru a putea fi vizitată de alte instituţii de învăţământ sau alte persoane;
- realizarea unui CD cu ISSN .

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu