luni, 12 martie 2012

CONCURSUL ”PAȘTELE CREȘTIN” Gheorghe Șinacai - FLOREȘTI
MINISTERUL  EDUCAŢIEI  CERCETĂRII  TINERETULUI  ŞI  SPORTULUI
INSPECTORATUL  ŞCOLAR   JUDEŢEAN CLUJ
ŞCOALA CU CLASELE I-VIII ,,GHEORGHE ŞINCAI” FLOREŞTIEXPOZIŢIA - CONCURS ,,PAŞTELE CREŞTIN    EDIŢIA  a III a  2012
Înscris în CAER 2012 – NR. 249
Sfânta sărbătoare de Paşte este un moment în care dragostea, pacea şi seninătatea se unesc în numele Domnului.
HRISTOS A ÎNVIAT!COORDONATORII PROIECTULUI :
-       prof. Lucia Corina Bradea
-       prof. bibl. Marcu Hajnal
-       prof. Vîrjan Amelia Cosmina
-       prof. Mocan Lucia- Mihaiela
-       prof. Caucean Rosi Cristiana
-       prof. Monica Gîju
-       prof. Maria Chifor
-       prof. Rotunjanu Daniela
-       prof. Andreica Daciana.
PARTENERI:
Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj
Insp.Pr. Prof. Liviu Vidican – Manci
Scoala Generala ,,Benedek Elek”, Debrecen,Ungaria
Director: Hetei Jozsef
Consiliul Local Floreşti
Primar Ioachim Vancea
 

Casa de Cultură Floreşti
Director Dinu Ban
Biserica “Sf.Dumitru” Floreşti
Preot Dr. Marcel Dumitru Andreica
Mănăstirea “Acoperământul Maicii Domnului” Floreşti
Strareţă Teodora Câmpean
Avem şi doisprezece judeţe partenere(în urma încheierii acordurilor de parteneriat) :
                                     Cluj : Liceul Teoretic” Gelu Voievod”  Gilău, Cluj
                                               Şcoala cu cls.I-VIII Luna de Sus, Cluj
                                               Grup Şcolar „Ştefan Pascu” Apahida, Cluj
                                               Şcoala” Radu Stanca” Cluj-Napoca
                                               Şcoala cu cls. I-VIII Cămăraşu, Cluj
                                    Botoşani: Clubul Copiilor şi Elevilor Dorohoi
                                    Timiş: Şcoala cu cls. I-VIII nr.26 Timişoara
                                    Teleorman: Şcoala cu cls.I-VIII nr.4 ,Turnu Măgurele
                                    Buzău: : Şcoala cu cls.I-VIII Dimiana, Beceni
                                    Arad: Liceul Teoretic” Mihai Veliciu” Chişineu Criş
                                    Tg.Jiu: Sc.Generală ”Constantin  Săvoiu” Tg. Jiu
                                    Maramureş: Şcoala cu cls. I-VIII „Nichita Stănescu, Baia Mare
                                    Alba: Şcoala cu cls. I-VIII „Mihail Kogălniceanu” Sebeş
                                    Galaţi: Şcoala nr.17 „Nichita Stănescu” Galaţi
                                    Ialomiţa:Grupul Şcolar „Areta Teodorescu”, Griviţa
                                    Bacău: Şcoala cu cls. I-VIII Baraţi;

            ARGUMENT


     Sărbătorile sunt un prilej de bucurie, de împăcare sufletească, lumina sfântă din noaptea Învierii Mântuitorului călăuzindu-ne spre o viaţă mai bună, lipsită de griji.
      Punctul de pornire în desfăşurarea proiectului l-a constituit curiozitatea copiilor de a afla cât mai multe despre Mântuitorul Iisus Hristos şi despre obiceiurile şi tradiţiile de Paşti.
     Copiii iubesc această sărbătoare atât pentru latura ei religioasă, cât şi pentru latura laică - venirea iepuraşului cu cadouri şi de aceea vom încercă să sădim în sufletele lor iubire pentru Dumnezeu şi semeni.
     Implicarea copiilor în derularea acestui proiect va conduce la conştientizarea faptului că tradiţiile trebuie păstrate şi transmise mai departe.
      Concursul,, PAŞTELE CREŞTIN ”  îşi propune să implice copii din ţară şi străinătate să sărbătorească în mod inedit sarbătoarea .
      Nu în ultimul rând ţinem să  mulţumim tuturor colaboratorilor noştri pentru participarea la concursul nostru. Realizăm un valoros schimb de experienţă, fiecare dintre copiii noştrii reuşind să se pună în valoare, să fie răsplătit pentru meritele sale deosebite în domeniul creaţiilor plastice. Le oferim ocazia să fie cunoscuţi şi apreciaţi la nivelul întregii ţări chiar şi in străinătate!
     În urma celor două ediţii realizate ne-am lărgit cercul de prieteni, atât între copii, cât şi între cadrele didactice. Să împărtăşim bucuria sarbătorilor de Paşte şi semenilor noştrii!

SCOP:                       Afirmarea, cunoaşterea şi stimularea potenţialului artistic al copiilor din învăţământul primar şi gimnazial.

OBIECTIVE:        - dezvoltarea dragostei pentru tradiţiile religioase de Paşti;
                        - cultivarea sensibilităţii artistice a copiilor  şcolari;
              -  dezvoltarea aptitudinilor plastice.
GRUP ŢINTĂ :    -  direct: proiectul se adresează elevilor din clasele I-VIII din ţară şi din Debrecen;
                        -  indirect: proiectul se adresează şi părinţilor, precum şi altor factori din comunitatea locală implicati în realizarea proiectului.


 SECŢIUNI :        A. Felicitări de Paşti
                                  B. Icoane realizate de elevi pe sticlă, pozate şi listate.Durata proiectului: 10.III.2012-30.IV.2012

REGULAMENT DE PARTICIPARE
- Formularul de înscriere- pentru fiecare cadru didactic (ANEXA 1) şi acordul de parteneriat ( ANEXA 2) , vor fi completate şi trimise odată cu lucrările copiilor până la data de 20 martie 2012 (data poştei) pe adresa şcolii:
Şcoala cu cls. I-VIII “Gheorghe  Şincai” Floreşti
Str: A. Mureşanu, Nr: 1
Loc. Floreşti, Jud: Cluj
Cod:407280, cu menţiunea pentru concurs.
- Fiecare cadru didactic poate participa cu maxim 5 lucrări la o secţiune; 
- Diplomele şi acordul de parteneriat  se vor trimite prin email fiecărui participant până la data de 30.04.2012
                              -    Creaţiile artistice: - picturile vor fi realizate în tehnică de lucru la alegere, pe suport de sticlă, apoi pozate şi listate;
-       Felicitările se vor realiza  în formatul dorit, nu se acceptă copieri de pe internet;                     
    - Pentru fiecare lucrare se va menţiona pe etichetă: titlul lucrării, numele şi prenumele elevului, clasa , îndrumătorul, şcoala, localitatea, judeţul. Eticheta se va aşeza pe spatele lucrării, în colţul din dreapta jos.
Titlul lucrării ...............................................
Elev ..............................................................
                                               Clasa ...........................................................
Îndrumător ..................................................
Unitatea şcolară ...........................................
Localitatea………………………………….
Judeţul ....... ..................................................
-   Lucrările care vor fi trimise după data anunţată, care nu sunt etichetate corespunzător sau care nu se încadrează în tematica propusă nu vor intra în concurs.
-   Lucrările înscrise în concurs nu se restituie, se va realiza o expoziţie în şcoală ;
-  Organizatorii îşi rezervă dreptul de a publica lucrările valoroase ce vor fi premiate, realizând un  DVD cu ISSN.      

Jurizarea
-   Jurizarea se va face de către specialişti ai instituţiilor implicate în proiect, precum şi alţii din domeniu. Se vor acorda premiile I, II, III, premii speciale, menţiuni pentru fiecare nivel de învăţământ şi diplome de participare tuturor participanţilor. Pe diplome se va preciza şi numele cadrului didactic îndrumător. Nu se admit contestaţii. Nu se acordă premii în bani.  
-   Rezultatele concursului se comunică www.didactic.ro şi în  numărul revistei „Luceafărul Şcolii” cu ISSN  din aprilie 2012

-   Procesul verbal de acordare a premiilor se transmite la ISJ Cluj.


-  Comisia  de organizare are următoarele atribuţii: Monitorizează organizarea şi desfăşurarea concursului;
- Stabileşte şi transmite unităţilor şcolare data şi locul desfăşurării concursului; centralizează datele venite din şcoli / înscrierile, lucrările;
-  Numeşte membrii comisiei de evaluare;
- Asigură evaluarea lucrărilor în conformitate cu criteriile stabilite anterior;
- Afişează rezultatele;
- Completează diplomele pentru elevii câştigători.
- Criteriile de evaluare a lucrărilor se stabilesc pentru fiecare secţiune în parte, ele vizând îndeosebi: respectarea tematicii; respectarea caracterului pascal / a tradiţiei româneşti; munca copilului oglindită în lucrări; originalitatea; creativitatea;  capacitatea de a transmite prin formă, culoare şi compoziţie un mesaj; capacitatea de a utiliza, în diversitatea lor, elementele de limbaj plastic (linie, punct, formă, pată, culoare) pentru realizarea unei compoziţii; capacitatea de reda plastic, în mod original, o temă în acord cu regulamentul concursului; modul în care stăpâneşte şi utilizează tehnicile artistico-plastice; îmbinarea materialelor şi asortarea lor;


 Persoană de contact : prof. Înv. Primar:  Vîrjan Amelia Cosmina
                                  telefon: 0765246294
                                                                                                                              
ANEXA 1

paques_036.gifFIŞA DE ÎNSCRIERE
EXPOZITIA CONCURS  ,,PASTELE CRESTIN
Ediţia  III /  an şcolar 2011- 2012

Unitatea de învăţământ:

Localitatea / judeţul:

Adresa şcolii:

Numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător:

Adresa de e-mail personală / telefon ( obligatoriu o adresa de e-mail valabila)Nr. crt
NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVILOR
SECŢIUNEA
CLASA

Unitatea de învătământ:
Adresa:
Loc:
Tel:
Email:


 


ŞCOALA CU CLASELE I-VIII „GHEORGHE ŞINCAI” FLOREŞTI
STR. ANDREI MUREŞANU, NR. 1
LOC. FLOREŞTI, JUD. CLUJ


 
ANEXA 2ACORD DE PARTENERIAT
Încheiat_________

1. Părţile contractante:
A)     ŞCOALA CU CLASELE  I-VIII  “GHEORGHE ŞINCAI”, Str. Andrei Mureşanu, Nr. 1, Judeţul  CLUJ, reprezentată prin Director prof. BRADEA LUCIA CORINA,                          în calitate de Aplicant.
B)    ____________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

   în calitate de Parteneri.

2.     Obiectul contractului:
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în vederea organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în instituţia aplicant prin  Expozitia-concurs ,,Pastele Crestin”, editia a III a inscris in CAER pozitia 249.                                                                                                    .

3 . Grup ţintă:  elevii claselor I– VIII din ţară şi străinătate

4. Obligaţiile părţilor:
Şcoala organizatoare se obligă :
-       să comunice şcolilor participante  programul evenimentelor;
-       să transmită on-line , şcolilor partenere, proiectul avizat şi tabelul cu participanţii la proiect,vizat de director ;
-       să ofere diplomă de participare pentru toate cadrele didactice implicate in proiect ;
-       să realizeze un portofoliu electronic al proiectului ;

Partenerul se obligă :
-       să trimită şcolii organizatoare acordul de parteneriat , completat, semnat şi ştampilat ;
-       să realizeze un portofoliu ce va cuprinde materiale reprezentative pentru fiecare activitate desfăşurată ;
-       să transmită şcolii organizatoare on-line  materiale reprezentative pentru fiecare activitate desfăşurată;
            Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului pentru ca acesta să se deruleze  conform planului stabilit.
                Prezentul contract se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Director :Prof. Lucia Corina Bradea                                    
                                                                                                       Partener                                                           

Un comentariu:

  1. Se pot comunica si niste rezultate ?
    In regulamentul concursului se specifica:"Diplomele şi acordul de parteneriat se vor trimite prin email fiecărui participant până la data de 30.04.2012"...ceeea ce nu s-a intamplat si deja suntem in 7 aprilie.
    Iar copii participanti asteptau un raspuns in perioada "Scoala Altfel" asa cum era specificat..
    Cu respect ! H.

    RăspundețiȘtergere