sâmbătă, 5 mai 2012

Concursul „De la FLORII la ÎNĂLȚARE”


    Biserica „Schimbarea la Faţă a Domnului” Cluj-Napoca şi Şcoala „Ioan Bob” Cluj-Napoca organizează în data de  22 mai 2012, orele 11.00, Ediţia a III-a a Concursului „De la Florii, la Înălţare” .
                         REGULAMENT DE CONCURS

              La concurs pot participa elevii din şcolile clujene precum si din judet.

Grupa a I-a : 7 – 9 ani, adică elevii claselor I-III, pot participa cu : ouă încondeiate, felicitări, icoane, desene, machete şi alte obiecte în ton cu titlul concursului;

grupa a II- a: 10-11 ani, adică elevii claselor a IV-a, vor participa la concursul pe teme religioase ( tematica cuprisă în Manualul de Religie – Intrarea Domnului în Ierusalim – Înălţarea Domnului la cer) din fiecare şcoală cel mult 2 grupe a câte 5 elevi (în cazul în care sunt 2 profesori de religie în şcoală);

grupa a III- a: 11- 13 ani – realizarea unor postere, în genuri plastice diverse şi tehnici mixte cu tema: „Paştile la români”, grup de 3 elevi/şcoală.


grupa a IV-a – 13-18 ani- poezie, eseuri, Power point;
            Concursul este organizat pe 3 secţiuni.

1.Secţiunea literatură cuprinde următoarele categorii:
poezie
eseu
Power point în format digital (minim 10 slid-uri)
    Concurenţii vor trimite lucrările (poeziile, eseurile, pps), cu diacritice,la adresa scoalaibob@yahoo.com, până la data de 17 mai.
Redactarea lucrărilor se face pe format A4, pe o singură parte, la un rând, cu margini egale de 20 mm
-       titlul va fi scris cu Arial 14 Bold, centrat
-       la două rânduri de titlu se vor scrie autorul, instituţia şi  profesorul/învăţătorul îndrumător - Arial 12
-       la două rânduri de numele autorului se scrie conţinutul lucrării;
-       bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării
-       mărimea lucrării maxim 2-3 pagini (1-2 autori)

2.Secţiunea arta religioasă cuprinde categoriile:
Pictură, grafică,icoane (3/şcoală) machete, desene, ouă încondeiate, felicitări etc
          Concurenţii vor participa cu lucrări executate pe hârtie sau carton), iar dimensiunea lucrărilor va fi A3 ,A4 şi A5 (felicitările !!). Lucrările vor avea o etichetă pe care se vor menţiona următoarele:
Numele si prenumele elevului,clasa
Instituţia de învăţământ, Învăţătorul/Profesorul îndrumator
Tema lucrării

Posterele vor fi realizate la Şcoala „Ioan Bob”, în data de 18 mai, orele 12(timp de lucru 1.30 min). Cartonul este oferit de şcoala gazdă, iar celelalte materiale vor fi aduse de către participanţi.

3. Secţiunea concurs pe teme religioase conţine categoriile:
Rebus, alegerea variantei corecte, prezentarea răspunsului corect, alcătuirea unui scurt text etc; Înscrierile la acestă secţiune se fac până în data de 17 mai, iar concursul va avea loc în data de 18 mai, orele 12.00 la Şcoala „Ioan Bob”(timp de lucru 1.30 min).

Icoanele, ouăle încondeiate, desenele, felicitările etc., vor fi aduse la biserica „Schimbarea la Faţă a Domnului”, luni, 21 mai, până la orele 14.00
Persoană de contact: Rus Voichiţa telefon: 0746-674405, 0754- 968851,adresa e-mail: vasiliada07@yahoo.com.

MOTIVAREA CONCURSULUI:
             Cu ajutorul Domnului cu puţin timp în urmă ne-am adunat cu toţii, asemenea albinelor în jurul stupului pentru a primi şi în această primăvară Lumina Sfântă a Învierii. Sărbătorile sunt un prilej de bucurie, de împăcare sufletească, ce trebuie împărtăşită.
Lumina Sfântă a Mântuitorului, pentru a spori, se cuvine, aşadar,  să nu o păstrăm numai pentru noi, ci s-o dăruim tuturor celor ce îşi deschid inimile lor în faţa inimilor noastr
Modalităţile de sărbătorire a Sfintelor Paşti sunt foarte numeroase, de o deosebită bogăţie, implicând participarea întregii colectivităţi, inclusiv a copiilor.      Copiii iubesc această sărbătoare şi s-au pregătit  prin Sfânta Taină a Împărtăşaniei, pentru ca Domnul să învieze şi în sufletele lor.
        Implicarea părintelui paroh, a cadrelor didactice şi a copiilor în acest concurs, care se înscrie în Proiectul „Lăsaţi copiii să vină la Mine şi nu-i opriţi”, va conduce la conştientizarea faptului că atât credinţa, cât şi tradiţiile trebuie păstrate şi transmise mai departe.                                    
Un bun educator ştie că vârsta copilăriei e cea mai însemnată pentru a întreprinde formarea religioasă a omului, aşa cum spune şi Sfânta Scriptură „deprinde-l pe copil de mic cu învăţătura şi n-o va uita nici când va fi mare” (Proverbe 22.6).

OBIECTIVELE URMĂRITE
1.  Implicarea elevilor în activităţi extraşcolare care să cultive dragostea faţă de Dumnezeu, faţă de semeni, dar şi frecventarea locaşurilor de cult ortodoxe;
2.  Cunoaşterea şi respectarea sărbătorilor creştine, a obiceiurilor şi a tradiţiilor religioase;
3.  Stimularea creativităţii elevilor cu aptitudini speciale, descoperirea şi promovarea tinerelor talente;
4.  Realizarea unui schimb de experienţă între şcoli;
5.  Cultivarea sentimentelor şi atitudinilor morale în rândul elevilor: bunătate, respect, generozitate, compasiune, toleranţă.


     Preot Paroh,                                        Director,
 Titus Moldovan                             Prof.Elena Cârstocea                                                 

                                     Coordonator proiect,
                                        Prof. Voichiţa Rus

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu